Norsk Skovkattering

SKOVKATTEUDDANNELSEN

Skovkatteuddannelsen eller ”Skovkattekørekortet”, som det også har været kaldt i mange år, er en supplerende uddannelse til Felis Danicas Diplomopdrætteruddannelse.

På skovkatteuddannelsen gennemgår vi følgende punkter:

  • Skovkattens historie
  • Skovkattens standard
  • EMS-koder
  • Sygdom
  • Klargøring til show

Dette gøres på ét modul af ca. 6 timers varighed. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås med mindst 80% korrekte besvarelser.

Har man gennemgået og bestået diplomopdrætteruddannelsen, samt bestået skovkatteuddannelsen, får man lov til at benytte symbolet for Norsk Skovkatterings uddannelse, også kaldt kørekortslogoet, på sin hjemmeside. Dette gælder så længe man er medlem af Norsk Skovkattering, Danmark og en hovedklub under Felis Danica.

I forbindelse med skovkatteuddannelsen får man udleveret en mappe med teori om de emner, som indgår i uddannelsen. Mappen kan kun erhverves gennem deltagelse i uddannelsen og revideres løbende af Norsk Skovkattering inden afvikling af de enkelte uddannelseshold.

Uddannelsen bliver afholdt Øst eller Vest for Storebælt, alt efter hvor mange tilmeldinger vi har, og hvor de tilmeldte kommer fra.

Er du interesseret i at gennemgå uddannelsen, eller vil du blot høre mere, så kontakt den uddannelsesansvarlige i bestyrelsen.