Norsk Skovkattering

FORMÅL OG HISTORIE

Klubbens primære formål er at arbejde for bevaring af racen og at udbrede kendskabet til racen; både i og udenfor Danmark. En del af denne indsats er Facebookgruppen "Norsk Skovkat - Den Bedste Familiekat", og derudover så er klubben tilstede med Norsk Skovkatterings stand på diverse udstillinger rundt om i landet.

For klubbens medlemmer er der klubbladet "Huldrekatten", der udkommer 4 x årligt, samt diverse arrangementer rundt om i landet - dem kan du læse om andet sted på siden.

 

Norsk Skovkatterings Historie

1985 ->

I det følgende er der en oversigt over de mest skelsættende begivenheder i klubbens historie, herunder også begivenheder i resten af katteverden, som har haft indflydelse udover klubben selv.

Årstal

   Formand Begivenheder Killinger

1985

Dortemarie Kaplers

Norsk Skovkattering, Danmark, startes. Bladet navngives Huldrekatten. Klubben søger optagelse i Felis Danica

Tallene er usikre; min. 7

1986

Tommy Andersen

Fælles morgenmad på udstillinger samler ’flokken’.

Tallene er usikre; min. 23

1987

 

Første hobbyudstilling. Første Europa Champion: Colosseums Gustav Graah.

Klubben har nu 100 medlemmer.
Tallene er usikre; min. 22

1988

Dortemarie Kaplers Forslag om lukning af noviceklassen Tallene er usikre; min. 35

1989

Pia Dannerfeldt

Huldrekatten bliver professionelt layoutet som det første specialklubblad.

Der startes et international NFO-nyhedsbrev op til diskussion af dagens emner, primært forslag til farveopdeling.
Tallene er usikre; min. 58

1990

 

Debat på FDs plenarforsamling fører til ’specialkluboprør’ ledet af NSRs formand. Resultat: Specialklubber kan sende racespecifikke forslag direkte til FD (ikke via hovedklubberne) og der vedtages et årligt specialklubmøde med FU. Specialklubberne bliver hermed racernes ’fagforeninger’.

Klubben har 200 medlemmer.

337

1991

Pia Lundquist/ Henning Vigold

Gruppeopdeling til udstillingsbrug ændres til den, der stadig gælder i 2019. Huldrekatten får ISSN-nr. og bliver hermed et officielt anerkendt tidskrift.

Klubben har nu 255 medlemmer, og er en af de største specialklubber i Danmark

569

1992

Jette Eva Madsen

Skovkatteringens Top 10 liste starter op.

Der er 320 medlemmer ved udgangen af 1992.

 71

1993

 

Fremvisninger (Info-shows) starter op.

717

1994

 

Der skrives for første gang om blodtypeuforligelighed (A og B).

761

1995

 

NSR får eget website som en af de første katteklubber.

Hjerteproblemer nævnes for første gang – som forskningsprojekt på KVL.

1038

1996

Anne Køhn

Forbud mod avl og udstilling af døve katte indføres i FIFe.

Første diskussion om ’forkerte’ farver (kaldet chokolade og lilla).

826

1997

 

Første møde om pelspleje til udstilling.

909

1998

 

Internationalt seminar i Hörby, Sverige, om Norsk Skovkats tilstand.

Huldrekatten får firfarvet omslag.

Der er 500 medlemmer slut 1998.

1091

1999

Vibeke Jørgensen

Hörby-standardændring vedtages af FIFe.

1015

2000

 

Der diskuteres cinnamon/fawn (ikke længere chokolade/lilla) – diskussionen ændres      til at handle om X-farver.

Der er 580 medlemmer slut 2000.

941

2001

Anne Køhn

Første artikel om HCM-dødsfald i Huldrekatten. ”Skovkattekørekortet” – opdrætteruddannelse starter i november. Ingen anden klub har lignende.

Som første katteklub bliver NSRs website interaktivt.

1335

2002

 

Skovkattekørekortet afholdes 2 gange. Dansk bog om Norsk Skovkat udgives med deltagelse fra NSRs bestyrelse. Fortsat diskussion om X- farver.

Der er 600 medlemmer slut 2002.

1116

2003

 

X-farver diskuteres fortsat. NSR er imod godkendelse.

320 skovkatte på WW-udstilling i Bella-Center.

1451

2004

Susanne Høj Andersen

X-farver (amber/amber light) godkendes af FIFe.

1368

2005

 

Tidlig kastration diskuteres i Huldrekatten.

Skovkattekørekortet afholdes for 6. gang.

1408

2006

 

HCM diskuteres fortsat. Der savnes data. Første internationale skovkatteudstilling afholdes på Fyn. 320 tilmeldte katte fra 11 lande.

1346

2007

Poul Kiærulf

FIFe vedtager 5 points på farve taget fra de  25 points for pelskvalitet.

HCM diskuteres fortsat. Der er et stort behov for mere viden.

Der er 370 medlemmer slut 2007.

1261

2008

 

Forslag om separat farvegruppe på udstillinger for amber/amber light nedstemmes på FIFe generalforsamling.

1585

2009

 

Diskussion om obligatorisk GSD4 test – den virker overflødig i Danmark.

Huldrekatten reklamerer for Pawpeds.

 

1093

2010

 

Tvungen GSD4 test vedtages på FIFes generalforsamling.

971
 2011 Pia Børgesen Der snakkes stadig kattebekendtgørelse, dog uden der er noget resultat i syne.

Anden internationale skovkatteudstilling afholdes i Tune. 300 tilmeldte katte. Det er 25 års jubilæumsudstilling for NSR, Danmark.

 

942

 2012  

FD udvikler opdrætteruddannelse, bl.a. inspireret af Norsk Skovkatterings kørekort.

758
 2013   

FDs opdrætteruddannelse kører, Norsk Skovkattering udvikler derefter racespecifik overbygning.

652

 
2014    Alle opfordres til at støtte HCM-forskning. 542
 2015   Tredje internationale skovkatteudstilling. Kun 167 tilmeldte katte. Svært at skaffe det nødvendige antal katte.

Huldrekatten har nu fuldt firfarvet tryk.

569

 

2016

 

NSR og avlsrådet samarbejder som nogle af de første om racespecifikke avlsanbefalinger

496

2017 

 

Stigende problemer med salg af skovkatte uden stamtavle via DBA m.v. 

471

2018 

 

Specialshow på Jyraks udstilling afløser hobbyudstillinger, men svært at få katte nok. Facebook har forlængst overtaget rollen som debatforum – ny FB-gruppe til skovkattefolk. 

450

 

2019 

Annie Ortman Dahl

Specialshow på Racekattens udstilling – svært at få nok katte til udstillingen.

Klubbens website totalrenoveres. 

486

2020

Michael Robdrup

Verden er ramt af COVID19 og der bliver kun afholdt 3 udstillinger i DK, derfor beslutter bestyrelsen af suspendere topkatte 2020.
Det er også året, hvor Huldrekatten bliver lagt om til online blad, en beslutning kun drevet af økonomiske årsager.

382

2021

  Verden er fortsat meget påvirket af Covid men i andet halvår bliver der igen afholdt udstillinger og derfor beslutter bestyrelsen at genindføre topkatte_konkurrencen. De fleste medlemsmøder og bestyrelsesmøder afholdes online med undtagelse af Skovkattekørekortet, som afholdes på Sjælland. 435

2022

Annette Søndergaard  Verden er normaliseret post COVID og der afholdes flere racefremvisninger. NSR får en SoMe ansvarlig. 347