Norsk Skovkattering

FORMÅL OG HISTORIE

Klubbens primære formål er at arbejde for bevaring af racen og at udbrede kendskabet til racen; både i og udenfor Danmark. En del af denne indsats er Facebookgruppen "Norsk Skovkat - Den Bedste Familiekat", og derudover så er klubben tilstede med Norsk Skovkatterings stand på diverse udstillinger rundt om i landet.

For klubbens medlemmer er der klubbladet "Huldrekatten", der udkommer 4 x årligt, samt diverse arrangementer rundt om i landet - dem kan du læse om andet sted på siden.

 

Norsk Skovkatterings Historie

1985 ->

I det følgende er der en oversigt over de mest skelsættende begivenheder i klubbens historie, herunder også begivenheder i resten af katteverden, som har haft indflydelse udover klubben selv.

Årstal

   Formand Begivenheder Killinger/Importer

1985

Dortemarie Kaplers

Norsk Skovkattering, Danmark, startes. Bladet navngives Huldrekatten. Klubben søger optagelse i Felis Danica

Tallene er usikre; min. 7

1986

Tommy Andersen

Fælles morgenmad på udstillinger samler ’flokken’.

Tallene er usikre; min. 23

1987

 

Første hobbyudstilling. Første Europa Champion: Colosseums Gustav Graah.

Klubben har nu 100 medlemmer.
Tallene er usikre; min. 22

1988

Dortemarie Kaplers Forslag om lukning af noviceklassen Tallene er usikre; min. 35

1989

Pia Dannerfeldt

Huldrekatten bliver professionelt layoutet som det første specialklubblad.

Der startes et international NFO-nyhedsbrev op til diskussion af dagens emner, primært forslag til farveopdeling.
Tallene er usikre; min. 58

1990

 

Debat på FDs plenarforsamling fører til ’specialkluboprør’ ledet af NSRs formand. Resultat: Specialklubber kan sende racespecifikke forslag direkte til FD (ikke via hovedklubberne) og der vedtages et årligt specialklubmøde med FU. Specialklubberne bliver hermed racernes ’fagforeninger’.

Klubben har 200 medlemmer.

337/25

1991

Pia Lundquist/ Henning Vigold

Gruppeopdeling til udstillingsbrug ændres til den, der stadig gælder i 2019. Huldrekatten får ISSN-nr. og bliver hermed et officielt anerkendt tidskrift.

Klubben har nu 255 medlemmer, og er en af de største specialklubber i Danmark

569/34

1992

Jette Eva Madsen

Skovkatteringens Top 10 liste starter op.

Der er 320 medlemmer ved udgangen af 1992.

 71/42

1993

 

Fremvisninger (Info-shows) starter op.

717/30

1994

 

Der skrives for første gang om blodtypeuforligelighed (A og B).

761/24

1995

 

NSR får eget website som en af de første katteklubber.

Hjerteproblemer nævnes for første gang – som forskningsprojekt på KVL.

1038/46

1996

Anne Køhn

Forbud mod avl og udstilling af døve katte indføres i FIFe.

Første diskussion om ’forkerte’ farver (kaldet chokolade og lilla).

826/20

1997

 

Første møde om pelspleje til udstilling.

909/28

1998

 

Internationalt seminar i Hörby, Sverige, om Norsk Skovkats tilstand.

Huldrekatten får firfarvet omslag.

Der er 500 medlemmer slut 1998.

1091/36

1999

Vibeke Jørgensen

Hörby-standardændring vedtages af FIFe.

1015/37

2000

 

Der diskuteres cinnamon/fawn (ikke længere chokolade/lilla) – diskussionen ændres      til at handle om X-farver.

Der er 580 medlemmer slut 2000.

941/35

2001

Anne Køhn

Første artikel om HCM-dødsfald i Huldrekatten. ”Skovkattekørekortet” – opdrætteruddannelse starter i november. Ingen anden klub har lignende.

Som første katteklub bliver NSRs website interaktivt.

1335/70

2002

 

Skovkattekørekortet afholdes 2 gange. Dansk bog om Norsk Skovkat udgives med deltagelse fra NSRs bestyrelse. Fortsat diskussion om X- farver.

Der er 600 medlemmer slut 2002.

1116/92 

2003

 

X-farver diskuteres fortsat. NSR er imod godkendelse.

320 skovkatte på WW-udstilling i Bella-Center.

1451/75

2004

Susanne Høj Andersen

X-farver (amber/amber light) godkendes af FIFe.

1368/56

2005

 

Tidlig kastration diskuteres i Huldrekatten.

Skovkattekørekortet afholdes for 6. gang.

1408/66

2006

 

HCM diskuteres fortsat. Der savnes data. Første internationale skovkatteudstilling afholdes på Fyn. 320 tilmeldte katte fra 11 lande.

1346/59

2007

Poul Kiærulf

FIFe vedtager 5 points på farve taget fra de  25 points for pelskvalitet.

HCM diskuteres fortsat. Der er et stort behov for mere viden.

Der er 370 medlemmer slut 2007.

1261/28

2008

 

Forslag om separat farvegruppe på udstillinger for amber/amber light nedstemmes på FIFe generalforsamling.

1585/56

2009

 

Diskussion om obligatorisk GSD4 test – den virker overflødig i Danmark.

Huldrekatten reklamerer for Pawpeds.

 

1293/36

2010

 

Tvungen GSD4 test vedtages på FIFes generalforsamling.

1123/36
 2011 Pia Børgesen Der snakkes stadig kattebekendtgørelse, dog uden der er noget resultat i syne.

Anden internationale skovkatteudstilling afholdes i Tune. 300 tilmeldte katte. Det er 25 års jubilæumsudstilling for NSR, Danmark.

 

1098/47

 2012  

FD udvikler opdrætteruddannelse, bl.a. inspireret af Norsk Skovkatterings kørekort.

915/41
 2013   

FDs opdrætteruddannelse kører, Norsk Skovkattering udvikler derefter racespecifik overbygning.

818/30

 
2014    Alle opfordres til at støtte HCM-forskning. 763/36
 2015   Tredje internationale skovkatteudstilling. Kun 167 tilmeldte katte. Svært at skaffe det nødvendige antal katte.

Huldrekatten har nu fuldt firfarvet tryk.

774/36

 

2016

 

NSR og avlsrådet samarbejder som nogle af de første om racespecifikke   avlsanbefalinger

644/29

2017 

 

Stigende problemer med salg af skovkatte uden stamtavle via DBA m.v. 

599/31 

2018 

 

Specialshow på Jyraks udstilling afløser hobbyudstillinger, men svært at få katte nok. Facebook har forlængst overtaget rollen som debatforum – ny FB-gruppe til skovkattefolk. 

546/35

 

2019 

Annie Ortman Dahl

Specialshow på Racekattens udstilling – svært at få nok katte til udstillingen.

Klubbens website totalrenoveres. 

479/10

2020

Michael Robdrup

Verden er ramt af COVID19 og der bliver kun afholdt 3 udstillinger i DK, derfor beslutter bestyrelsen af suspendere topkatte 2020.
Det er også året, hvor Huldrekatten bliver lagt om til online blad, en beslutning kun drevet af økonomiske årsager.

384/4

2021