Norsk Skovkattering

Topkat 2010
 Voksen    
Nr Points Kat Født Farve Køn Ejer
1 668 DK Rebicat's Poirot 03.07.2008 n 09 23 Han Birgitte og Rene Sørensen
2 623 S* NC'S Invisible Man JW 28.06.2009 n 09 23 Han Jørgen og Marian Seemann
3 615 EC Starkad's Ramses II DSM DVM 21.08.2005 as 09 22 Han Henrik Buusman og Pia Børgesen
4 611 GIC Toonscat's Safir 07.09.2006 gs 02 21 Hun Henrik Buusman & Pia Børgesen
5 605 CS. DK Rakia's Frida DVM DSM 07.03.2007 n 02 21 Hun Jørgen og Marian Seeman
6 603 EC DK Mi-Chi's Anja Andersen 31.03.2003 n 22 Hun Christina og Lars Kyed
7 600 EC Petronella Snare Felis Jubatus DVM DSM 16.04.2006 f 03 23 Hun Kim og Anne-Louise Nygaard Sadek
8 590 GIC Gillian's Hvirkelig Hviid 06.04.2006 w 63 Han Sanne og Jens Burø
9 580 GIC Europa's Hilde Datter 21.12.2006 n 09 23 Hun Vibeke og Kjeld Jørgensen
10 560 CH Minorlynx JC 19.10.2009 n 03 22 Han Sanne og Jens Burø

Voksne 2010

#1 DK Rebicat's Poirot. Ejer: Birgitte og Rene Sørensen. Points 668
#2 S* NC'S Invisible Man JW. Ejer: Jørgen og Marian Seemann. Points 623
#3 EC Starkad's Ramses II DSM DVM. Ejer: Henrik Buusman og Pia Børgesen. Points 615
#4 GIC Toonscat's Safir. Ejer: Henrik Buusman & Pia Børgesen. Points 611
#5 CS. DK Rakia's Frida DVM DSM. Ejer: Jørgen og Marian Seeman. Points 605
#6 EC DK Mi-Chi's Anja Andersen. Ejer: Christina og Lars Kyed. Points 603
#7 EC Petronella Snare Felis Jubatus DVM DSM. Ejer: Kim og Anne-Louise Nygaard Sadek. Points 600
#8 GIC Gillian's Hvirkelig Hviid. Ejer: Sanne og Jens Burø. Points 590
#9 GIC Europa's Hilde Datter. Ejer: Vibeke og Kjeld Jørgensen. Points 580
#10 CH Minorlynx JC. Ejer: Sanne og Jens Burø. Points 560
Kastrat   
Nr Points Kat Født Farve Køn Ejer
1 645 DK Hagsten's Hjalte. DSM 21.01.2007 w 61  Han Rikke Nielsen
2 625 SP DK Mi-Chi's Hells Bells. DSM 26.04.2006 n 09 22 Han Christina og Lars Kyed
3 555 GIP DK Twikke's Ferdinand 24.10.2008 ns 09 22 Han Camilla Thomas Gluver
4 502 DK Europa's Lars Von Trier 04.05.2008 n 03 22 Han Marlene Møller Madsen

Kastrater 2010

#1 DK Hagsten's Hjalte DSM. Ejer: Rikke Nielsen. Points 645
#2 SP DK Mi-Chi's Hells Bells DSM. Ejer: Christina og Lars Kyed. Points 625
#3 GIP DK Twikke's Ferdinand. Ejer: Camilla Thomas Gluver. Points 555
#4 DK Europa's Lars Von Trier. Ejer: Marlene Møller Madsen. Points 502
Killing og Ungdyr
Nr Points Kat Født Farve Køn Ejer
1 650 Zacs Tabasco, JW 10.08.2009 d 09 22 Han Christina og Lars Kyed
2 613 Rebicat's Max Line Speed 24.04.2010 d 09 23 Han Annie Dahl
3 610 DK Naturell's Longbeard 19.11.2009 d 09 22 Han Kim og Anne-Louise Nygaard Sadak
4 608 IC S*NC'S Invisible Man JW 28.06.2009 n 09 23 Han Jørgen og Marian Seemann
5 580 Minorlynx JC 19.10.2009 n 03 22 Han Sanne og Jens Burø
6 560 IC Fyrendal's Katinka 09.09.2009 f 09 23 Hun Lene M. Hansen
7 536 Midnatstjernen's Sweet Valentine 04.05.2010 w 61 Hun Jeanette E. Dahl og Torben Bang
8 530 Toonscat's Chaplin 02.02.2010 n Han Henrik Buusman og Pia Børgesen
9 526 Fagan's Miss Muh-Ko 06.05.2010 n 03 Hun Elaine Derry
10 523 DK Robdrup's Askja 30.04.2010 n 23 Hun Pia og Michael Robdrup
10 523 IC Fyrendal's Karla 09.09.2009 f 23 Hun Lene M. Hansen
10 523 Fagan's Øllebrød 04.03.2010 a 09 22 Hun Elaine Derry

Killing & Ungdyr 2010

#1 Zacs Tabasco, JW. Ejer: Christina og Lars Kyed. Points 650
#2 Rebicat's Max Line Speed. Ejer: Annie Dahl. Points 613
#3 DK Naturell's Longbeard. Ejer: Kim og Anne-Louise Nygaard Sadak. Points 610
#4 IC S*NC'S Invisible Man JW. Ejer: Jørgen og Marian Seemann. Points 608
#5 Minorlynx JC 19.10.2009. Ejer: Sanne og Jens Burø. Points 580
#6 IC Fyrendal's Katinka. Ejer: Lene M. Hansen. Points 560
#7 Midnatstjernen's Sweet Valentine. Ejer: Jeanette E. Dahl og Torben Bang. Points 536
#8 Toonscat's Chaplin. Ejer: Henrik Buusman og Pia Børgesen. Points 530
#9 Fagan's Miss Muh-Ko. Ejer: Elaine Derry. Points 526
#10 DK Robdrup's Askja. Ejer: Pia og Michael Robdrup. Points 523
#10 IC Fyrendal's Karla. Ejer: Lene M. Hansen. Points 523
#10 Fagan's Øllebrød. Ejer: Elaine Derry. Points 523
Veteran
Nr Points Kat Født Farve Køn Ejer
1 496 EC DK Mi-Chi's Anja Andersen 31.03.2003 n 22 Hun Christina og Lars Kyed

Veteran 2010

EC DK Mi-Chi's Anja Andersen. Ejer: Christina og Lars Kyed. Points 496