Norsk Skovkattering

Topkat 1996
 Voksen    
Nr Points Kat Født Farve Køn Ejer
1 618 PR GIC Steigar Magnus 16.05.1995 d 09 Han Inger Thorbye
2 573 EP EC Gustav Vasa Felis Jubatus 26.07.1995 a 09 Han J. E. Madsen & M. Kristensen
3 550 EC Silverwoods Big Brown Bastian, DM 20.05.1995 n 23 Han Charlotte Bergquist
4 540 EC WW'95 Skovhugger Felis Jubatus 05.09.1994 w Han Kjeld & Vibeke Jørgensen
5 530 EC DK Europa's Hip Hurra 17.02.1995 n 23 Hun Kjeld & Vibeke Jørgensen
6 523 EC Bergansius Nehalennia, DM 24.06.1994 w Hun J. E. Madsen & M. Kristensen
7 520 EC DK Uldtotten's Alexander 27.01.1995 ns Han Ketty Christoffersen
8 516 IC DK Baroniet's Frække Felix 05.05.1994 n 09 23 Han Charlotte Thorning
9 512 EC DK Europa's Evitta 17.06.1994 a 09 Hun Lone Toxværd
10 506 IC Med På Noderne Felis Jubatus 02.05.1995 a 09 23 Hun Hanne Marie & Jørn Møllegaard Jensen

Voksne 1996

#1 PR GIC Steigar Magnus. Ejer: Inger Thorbye. Points 618
#2 EP EC Gustav Vasa Felis Jubatus. Ejer: J. E. Madsen & M. Kristensen. Points 573
#3 EC Silverwood's Big Brown Bastian, DM. Ejer: Charlotte Bergquist. Points 550
#4 EC WW'95 Skovhugger Felis Jubatus. Ejer: Kjeld & Vibeke Jørgensen. Points 540
#5 EC DK Europa's Hip Hurra. Ejer: Kjeld & Vibeke Jørgensen. Points 530
#6 EC Bergansius Nehalennia, DM. Ejer: J. E. Madsen & M. Kristensen. Points 523
#7 EC DK Uldtotten's Alexander. Ejer: Ketty Christoffersen. Points 520
#8 IC DK Baroniet's Frække Felix. Ejer: Charlotte Thorning. Points 516
#9 EC DK Europa's Evitta. Ejer: Lone Toxværd. Points 512
#10 IC Med På Noderne Felis Jubatus. Ejer: Hanne Marie & Jørn Møllegaard Jensen. Points 506
Kastrat   
Nr Points Kat Født Farve Køn Ejer
1 565 Kvilles Oddrun Isridsdatter 08.07.1992 ns 09 Hun Birgit Larsen
2 553 Silverwood's Bell Boy Balthazar 20.05.1995 n 09 23 Han Jane & Jesper Christensen
3 542 Oba Jason 21.11.1993 n 09 23 Han Kerstin Geitner
4 330 Ratchasima's Cindi 30.11.1992 f 09 23 Hun Jane & Jesper Christensen

Kastrater 1996

#1 Kvilles Oddrun Isridsdatter. Ejer: Birgit Larsen. Points 565
#2 Silverwood's Bell Boy Balthazar. Ejer: Jane & Jesper Christensen. Points 553
#3 Oba Jason. Ejer: Kerstin Geitner. Points 542
#4 Ratchasima's Cindi. Ejer: Jane & Jesper Christensen. Points 330
Killing og Ungdyr
Nr Points Kat Født Farve Køn Ejer
1 650 Gustav Vasa Felis Jubatus 26.07.1995 a 09 Han J. E. Madsen & M. Kristensen
2 560 Silverwood's Dark Disney Design 16.03.1996 n 22 Han Jane & Jesper Christensen
3 514 Skipper Skræk Felis Jubatus 06.05.1996 d 09 23 Han Køhn & Kildeskov
4 504 Starkad's Dianthus 29.08.1995 n 09 Han Køhn & Kildeskov
5 496 Fabis Crazy Daizy 19.03.1996 n 09 23 Hun Charlotte Bergquist
5 496 Silverwood's En To Tre Det Er En Prøve 27.04.1996 d 09 22 Han Sakeena Elkington
7 494 Silverwood's Clear Colour Chapella 21.07.1995 ds 09 22 Han Jane & Jesper Christensen
8 460 Signe Tillisch Felis Jubatus 11.07.1996 f hun J. E. Madsen & M. Kristensen
9 384 Amantis Artemisa 03.09.1995 a 09 22 Hun Birgit Larsen
10 330 Amadeus 96-52 09.12.1995 ds 09 23 Han Vagn & Kate Pedersen

Killing & Ungdyr 1996

#1 Gustav Vasa Felis Jubatus. Ejer: J. E. Madsen & M. Kristensen. Points 650
#2 Silverwood's Dark Disney Design. Ejer: Jane & Jesper Christensen. Points 560
#3 Skipper Skræk Felis Jubatus. Ejer: Køhn & Kildeskov. Points 514
#4 Starkad's Dianthus. Ejer: Køhn & Kildeskov. Points 504
#5 Fabis Crazy Daizy. Ejer: Charlotte Bergquist. Points 496
#5 Silverwood's En To Tre Det Er En Prøve. Ejer: Sakeena Elkington. Points 496
#7 Silverwood's Clear Colour Chapella. Ejer: Jane & Jesper Christensen. Points 494
#8 Signe Tillisch Felis Jubatus. Ejer: J. E. Madsen & M. Kristensen. Points 460
#9 Amantis Artemisa. Ejer: Birgit Larsen. Points 384
#10 Amadeus 96-52. Ejer: Vagn & Kate Pedersen. Points 330